NewsAdväntsfänschter
7. Dez 18

4. November 2018

Adväntsfänschter mit UmtrunkFriti 7. Dezämber 2018
18:00 - 20:00

Am Friti 7. Dez 18 gits am Buchholzweg 62 vo 18:00 – 20:00 ä Umtrunk. Probier bi dere Glägeheit äs Glüehbier oder es Winterbier vo sixtytwo.ch….

Natürlech darf ou e Glüehwy u e Punsch nid fähle…