NewsBetriebsferien 15.10. – 31.10.

10. Oktober 2020

Vom 15. Oktober bis ändi Monat cha wäge Abwäseheit ke Bstellig parat gmacht wärde. Natürlech chasch trotzdäm bsteue, jedoch ersch afangs Novämber cho abhole…

Schöni Herbschttäg u beschti Grüess Dänu